Klimatizácia

Služby:

- plne automatizovaná plnička BOSCH ACS 511

- kompletná diagnostika klimatizačného systému

- servis a oprava diagnostikovaných chýb

- čistenie systému OZÓNOM, dezinfekcia interiéru


Čistenie klimatizácie OZÓNOM:

V systémoch klimatizácií vznikajú baktérie a plesne, ktoré tu nachádzajú ideálne životné podmienky. Sú pôvodcami zápachu, môžu spôsobovať zdravotné ťažkosti u pasažierov (najmä malých detí a alergikov) a takisto môžu spôsobiť koróziu výparníkov. Čistenie klimatizácií ozónom* predstavuje mikrobiologickú dezinfekciu, ktorá je veľmi účinná na systém klimatizácie, ale zároveň dezinfikuje aj interiér vozidla. V kabíne vozidla vytvorený ozón odstráni zápach organického aj neorganického pôvodu.

Rôzne sprejové deodoranty a osviežovače vzduchu neodstraňujú zápach, iba ho maskujú. Nezabíjajú a neodstraňujú zdroje. Odborníci odporúčajú čistenie klimatizácií minimálne raz do roka, pričom najúčinnejšia metóda je čistenie ozónom.

*Okrem zvyčajných dvojatómových molekúl O2 sa kyslík vyskytuje aj vo forme trojatómovej molekuly ako ozón O3. Za normálnych podmienok je to vysoko reaktívny plyn modrej farby a charakteristického zápachu s mimoriadne silnými oxidačnými účinkami.

  • Pri používaní klimatizácie dochádza k pozvoľnému úniku média a naviac toto médium pohlcuje vodné pary, ktoré môžu poškodiť kompresor klimatizácie
  • Občas zapnite klimatizáciu aj v zimnej sezóne, predídete tak úniku chladiaceho média
  • Zanedbanie pravidelného servisu klimatizácie znižuje nielen jej funkčnosť, ale v prvom rade ohrozuje Vaše zdravie
Klimatizácia Klimatizácia
Klimatizácia Klimatizácia