Geometria kolies

Služby:

- najnovšia 8-kamerová geometria BOSCH FWA 4437 (vyššia presnosť ako pri 3D geometrii)

- nastavenie geometrie kolies

- diagnostika poškodení podvozku

- oprava podvozku


Nastavenie geometrie kolies má zásadný vplyv na mieru opotrebovania a odolnosť pneumatík. Hodnoty geometrie kolies nastavené výrobcom vozidla minimalizujú mieru opotrebovania behúňa a maximalizujú komfort vodiča a spolucestujúcich. Správne nastavená geometria všetkých 4 kolies znižuje opotrebovanie pneumatík a spotrebu paliva. Zároveň spresňuje ovládateľnosť vozidla a zvyšuje tak bezpečnosť počas jazdy.


  • Geometria kolies je jedným z najdôležitejších parametrov ovplyvňujúcich riadenie vozidla, opotrebovanie pneumatík, komfort jazdy a spotrebu paliva
  • Nesprávne nastavenie geometrie kolies má za následok zhoršenie technického stavu vozidla a celkovej ovládateľnosti vozidla
  • Nevyhnutným predpokladom pre správne nastavenie geometrie je bezchybný stav podvozku
Geometria koliesGeometria kolies
Geometria koliesGeometria kolies