Uskladnenie pneumatík

Služby:

- uskladnenie pneumatík - PNEUHOTEL

- kontrola stavu pneumatík a diskov

- oprava poškodených pneumatík a diskov

- umývanie pneumatík pred uskladnením


Správne uskladnenie pneumatík:

Schéma uskladnenia Vašich pneumatík


  • Pneumatiky je vhodné pred uskladnením dôkladne umyť a ošetriť špeciálnymi prípravkami
  • Nesprávnym uskladňovaním pneumatík dochádza k ich znehodnocovaniu a k skráteniu ich životnosti
Uskladnenie pneumatík Uskladnenie pneumatík
Uskladnenie pneumatík Uskladnenie pneumatík