Zásady používania súborov "cookies"

V týchto zásadách termín „cookies“ znamená súbory cookies a ďalšie podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v sektore elektronickej komunikácie.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré prehľadávač ukladá v počítači alebo inom zariadení. Pomáhajú prehľadávaču prechádzať cez webové stránky. Samotné súbory nedokážu zhromažďovať žiadne informácie uložené v počítači ani vo Vašich súboroch. Ak sa súbory cookies čítajú zo servera použitím webového prehľadávača, môžu webovej stránke pomáhať poskytovať užitočnejšie služby. Prehľadávač poskytuje webovej stránke prístup len k tým súborom, ktoré Vám už odoslal, čím sa chráni Vaše súkromie.

Prečo používame súbory cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme zistili, akým spôsobom pracujete s naším obsahom webovej stránky. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehľadávača a nainštalovaný prídavný softvér. Pamätajú si aj nastavenia, napríklad jazyk alebo región, ktoré ostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve našej webovej stránky. Súbory cookies zároveň umožňujú hodnotiť stránky a vyplňovať formuláre s komentármi. Niektoré používané súbory cookies sú relačné a platia len do zatvorenia prehľadávača. Iné sú trvalé, ktoré sa v počítači uložia na dlhší čas.

Ako sa používajú súbory cookies tretích strán?

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad pri návšteve stránky s videami vloženými zo služby YouTube alebo prepojeniami na túto službu. Tieto videá alebo prepojenia môžu obsahovať súbory cookies tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov mali prečítať v zásadách webových stránok príslušnej tretej strany.

Ako odmietnem a odstránim súbory cookies?

Súbory cookies nepoužívame na zhromažďovanie Vašich osobných údajov. Ak si to však želáte, môžete ich odmietnuť alebo zablokovať zmenou nastavení prehľadávača. Väčšina prehľadávačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak ich nechcete používať, musíte ich aktívne odstrániť alebo zablokovať. Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies, budete i naďalej môcť navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne.